لوله هيدروفلوم

لوله پلی اتیلن هیدروفلوم

لوله های پلي اتيلن هیدروفلوم عرضه شده توسط گروه صنعتی آبان بسپار پارسیان جهت آبیاری سطحی اراضی کشاورزی و باغات مورد استفاده قرار می گیرد،لوله های هیدرو فلوم مطابق سفارش مشتری در انواع سایز ها ارائه می گردد.

کاربرد لوله های هیدروفلوم جهت آبیاری مزارع و باغات می باشد.

مزایای لوله های هیدروفلوم

-          کاهش مصرف آب و افزایش راندمان

-          سهولت استفاده از لوله های هیدروفلوم به دلیل قابل انعطاف بودن

-          حمل و نقل و نصب آسان

-          کاهش نیروی انسانی جهت آبیاری

-          افزایش راندمان کود دهی با تزریق در شبکه آبیاری

-          استفاده کامل از زمین جهت کشت به دلیل حذف جوی و کانال های آبیاری