تست های استانداد لوله و مواد اولیه پلی اتیلن آبان بسپار پارسیان
تست های استانداد لوله و مواد اولیه پلی اتیلن آبان بسپار پارسیان

استاندارد تست‌های مواد اولیه، لوله و اتصالات پلی اتیلن

پرسنل آزمایشگاه و کنترل کیفیت کارخانجات تولیدکننده لوله و اتصالات پلی اتیلن، موظفند که تمامی مواد اولیه پلی اتیلن ورودی به کارخانه و پس از آن، لوله و اتصالات تولید‌شده در خط تولید را مطابق استاندارد ملی ایران به شماره INSO 14427 مورد کنترل و بازرسی قرار دهند.

استاندارد INSO 14427-1 (تست مواد اولیه پلی اتیلن)

استاندارد INSO 14427-2 (تست لوله پلی اتیلن)

استاندارد INSO 11233-1 (تست مواد اولیه پلی اتیلن)

استاندارد INSO11233-2 (تست لوله پلی اتیلن گازرسانی)