دستور العمل تست ها

دستورالعمل تست های الزام شده برای مواد اولیه، لوله و اتصالات پلی اتیلن

کلیه تست‌های مربوط به مواد اولیه پلی‌اتیلن و یو‌پی‌وی‌سی و اتصالات تولیدی در آزمایشگاه شرکت آبان بسپار پارسیان مطابق با استاندارد ملی INSO ۱۴۴۲۷ و استاندارد آلمان DIN 16963 , DIN  ۸۰۷۴  مربوط به پلی اتیلن و استاندارد ISIRI 13361 , ISIRI 9118 ,  ISO 1452 , DIN 8063 مربوط به یو‌پی‌وی‌سی انجام می‌شود.

دستورالعمل هر یک از تست‌ها با جزئیات کامل در لیست دستورالعمل‌ها آورده شده است:

دستورالعمل تست OIT

دستورالعمل تست پراكنش دوده

دستورالعمل تست درصد دوده

دستورالعمل تست کشش

دستورالعمل تست مواد فرّار

دستورالعمل تست برگشت طولی