آزمایشگاه کنترل کیفیت
آزمایشگاه کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت شرکت آبان بسپار پارسیان به منظور کسب رضایت‌مندی مشتریان و رعایت قوانین و استانداردهای ملی و بین‌المللی به ارائه خدمات آزمون روی  لوله و اتصالات پلی اتیلن می پردازد. این آزمایشگاه با بکارگیری افراد توانمند و صلاحیت دار و ارتقاء سطح مهارت و کارایی کارکنان و توسعه فعالیتهای مرتبط با آزمون، نمونه خدمات خود را مطابق استاندارد ملی ۱۴۴۲۷ و استاندارد آلمان DIN 16963 – DIN 8074 – DIN 8063 مربوط به اتصالات پلی اتیلن و استاندارد ISO 1452 – ISIR 9119- ISIRI 9118  ISIRI 13361 مربوط به UPVC، تولید و طبق گواهینامه فروش CE و سیستم مدیریتی ISO 9001 با برند آبرام اتصال عرضه می‌نماید .

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

تست هیدرواستاتیک : این آزمون به منظور بررسی کیفیت لوله و اتصالات پلی اتیلن و استاندارد بودن محصول و مواد اولیه مورد استفاده در تهیه لوله ها، بکار می رود و روشی مناسب جهت تعیین مقاومت لوله‌ها و اتصالات پلی اتیلن در مقابل فشار داخلی هیدرواستاتیک در دمای مشخص و فشار تعیین شده است.

دستگاه مربوط به تست هیدرواستاتیک
دستگاه مربوط به تست هیدرواستاتیک

تست دانسیته:
در این آزمون به اندازه گیری چگالی به روش غوطه وری مواد اولیه و محصولات پلی اتیلن پرداخته می شود.

دستگاه مربوط به تست دانسیته
دستگاه مربوط به تست دانسیته

تست MFR : این آزمون بر روی مواد اولیه جهت تایید کیفیت مواد و بر روی محصولات پلی اتیلن،در دما و زمان ثابت اندازه گیری می شود که روشی مناسب برای اندازه گیری نرخ جریان مذاب مواد گرمانرم تحت شرایط مشخص دما و بار است.

دستگاه مربوط به تست MRF
دستگاه مربوط به تست MRF

تست OIT : در این آزمون با توجه به زمان القای اکسایش میزان نسبی مقاومت مواد در برابر تخریب ناشی از اکسایش تعیین می شود .

دستگاه مربوط به تست OIT
دستگاه مربوط به تست OIT

تست پخش و پراکنش دوده: توزیع یکنواخت ذرات دوده در  محصولات پلی اتیلن اهمیت زیادی دارد چرا که ذرات یکنواخت در محصولات پلی اتلین باعث تجمع تنش و کاهش طول عمر لوله می شوند . این آزمون با استفاده از میکروسکوپ و دستگاه پرس داغ انجام می‌شود.

تست پخش و پراکنش دوده
تست پخش و پراکنش دوده

تست تعیین درصد دوده : روش پیرولیز مطابق ISO 6964 برای تعیین میزان دوده در ترکیبات پلی اتیلن است که به روش وزنی پس از اینکه آزمون در محیط بی اثر ازت پیرولیز شدانجام می شود ، نتیجه قابل قبول برای دوده عدد ۲ تا ۲/۵ درصد است .

دستگاه مربوط به تعیین تست درصد دوده
دستگاه مربوط به تعیین تست درصد دوده

تست کشش : هر محصول پلی اتیلن بسته به نوع کاربردش تنش هایی بر آن وارد می شود. برای تعیین خواص مکانیکی و همچنین مقایسه مواد پلی اتیلن مختلف تحت تنش، تست کشش، مهمترین تست است. در این آزمون نمونه دمبلی شکل با ابعاد استاندارد از دو طرف با سرعت ثابت کشیده می‌شود تا نمونه پاره شده یا بشکند و با ثبت لحظه به لحظه نیرو بر حسب تغییر طول نمونه، خصوصیات مکانیکی مهم ماده تعیین می‌شود.

دستگاه مربوط به تست کشش
دستگاه مربوط به تست کشش

تست مواد فرّار: این آزمون روشی جهت تعیین میزان مواد فرّار موجود در مواد اولیه اجزا سامانه لوله‌گذاری در دمای ۱۰۵ درجه سانتيگراد است. آزمون مواد فرّار برای مواد از جنس پلی اتیلن کاربرد داشته و به‌وسیله اندازه‌گیری افت وزنی نمونه‌ای که داخل آون در دمای قید شده قرار می‌گیرد، محاسبه شده و با واحد mg/Kg بیان می‌شود.

دستگاه مربوط به تست مواد فرّار
دستگاه مربوط به تست مواد فرّار

تست برگشت طولی: این آزمون روشی براي اندازه‌گيری برگشت طولی لوله‌های گرمانرم، در محیط مايع يا هوا است. در حالت بروز اختلاف نظر، محیط مايع به عنوان مرجع در نظر گرفته می‌شود. برگشت طولی به‌صورت درصد تغییر طول لوله‌ای که در مدت زمانی مشخص در حمام مایع یا هوا در دمای معین قرار می‌گیرد، نسبت به طول اولیه، محاسبه می‌شود.

لازم به ذکر است اندازه‌گیری برگشت طولی برای لوله‌هايی با ضخامت بیشتر از ۱۶ میليمتر کاربرد ندارد.

دستگاه مربوط به تست برگشت طولی
دستگاه مربوط به تست برگشت طولی