اتصالات پلی اتیلن جوشی، به چه اتصالاتی اطلاق می‌شود؟

اتصالات پلی اتیلن جوشی

در صنعت پلی اتیلن، انواع متفاوتی از اتصالات وجود دارد که دسته‌بندی اتصالات پلی اتیلن جوشی، یکی از آن‌هاست. البته شاید بهتر باشد بگوییم که این نامگذاری، در واقع یک اشتباه مصطلح در صنعت پلی اتیلن است. چرا که، اتصالات پلی اتیلن جوشی، فقط به یک نوع خاص از اتصالات اطلاق نمی‌شود و به مجموعه‌ای […]