سه‌راهی سه‌سر فلنج

تولید تخصصی سه راهی سه سر فلنج یو پی وی سی مطابق استاندارد ISIRI 13361 , 9118 , 9119 و ISO 1452 و DIN 8063 تولید و عرضه می گردد .