شیر سوزنی

عرضه انواع شیر آلات چدنی ، فولادی ، استیل ، مونل ، اینکونل ، در انواع سایز و فشار کاری مطابق سفارش مشتری.

خصوصیات اصلی شیر های سوزنی :

عدم وجود قطعات لق در داخل شير براي جلوگيري از ارتعاش و استهلاك .

تنظیم يكنواخت سطح مقطع عبور سيال نسبت به حركت قطعه مسدود كننده .