نمایشگاه آب و فاضلاب 1401

نمایشگاه آب و فاضلاب ۱۴۰۱

نمایشگاه آب و فاضلاب سال ۱۴۰۱

نمایشگاه آب و فاضلاب تهران، از ۹ تا ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار شد.