23 اردیبهشت 1402

لوله پلی اتیلن، شریان حیاتی صنعت

17 اردیبهشت 1402

استاندارد INSO 14427-2 (تست لوله پلی اتیلن)

17 اردیبهشت 1402

استاندارد INSO 14427-1 (تست مواد اولیه پلی اتیلن)

17 اردیبهشت 1402

استانداردها

22 اسفند 1401

اتصالات پلی اتیلن پیچی (رزوه ای)

16 اسفند 1401

اتصالات پلی اتیلن الکتروفیوژن

12 اسفند 1401

در دنیای مواد اولیه پلی اتیلن چه می‌گذرد؟

26 بهمن 1401

نگاهی نو به اتصالات پلی اتیلن تزریقی 

24 بهمن 1401

اتصالات پلی اتیلن دست ساز (مایتری) و اتصالات پلی اتیلن برنچی

30 دی 1401

راهنمای جامع اتصالات پلی اتیلن

28 آذر 1401

نمایشگاه ارومیه 97

28 آذر 1401

نمایشگاه آب و فاضلاب 97