دستورالعمل تست هیدرواستاتیک

8 / 10
از 1 کاربر

هدف و دامنه کاربرد :

هدف از تدوین این دستورالعمل ارائه روشی مناسب جهت تعیین مقاومت لوله ها و اتصالات  پلی اتیلن در مقابل فشار داخلی هیدرواستاتیک در دمایی مشخص و فشار تعیین شده می باشد.

مسئولیتها :

کلیه پرسنل آزمایشگاه مسئول انجام این تست می باشند . مدیر کنترل کیفیت نظارت بر حسن انجام این آزمون را بر عهده دارد.

مراجع :

ISIRI 1281

آماده سازی آزمونه ها :

طول آزاد آزمونه (L0) باید سه برابر قطر خارجی (dn) باشد و حداقل 250 میلی متر باشد . اگر برای لوله های پلی اتیلنبا dn  بزرگتر از 315 میلی متر نتوان به حداقل طول آزاد مشخص شده دست یافت ، طول آزاد کوتاه تر به اندازه حداقل دو برابر dn را می توان انتخاب کرد .

اتصال پلی اتیلن را با آب تصفیه شده و تمیز پر نموده و بر اساس جدول شماره 1 در آب قرار دهید تا با آب مخزن ( 20 یا 80 درجه سانتی گراد ) هم دما شود ( رواداری آب مخزن 1± درجه سانتی گراد است .)

 جدول شماره 1- بازه های زمانی تثبیت شرایط دمایی

ضخامت اتصال

بازه های زمانی تثبیت شرایط دمائی (ساعت)

3>emin

1

8>emin

3

16>emin

6

32>emin

10

32emin

16

 شرح آزمون  :

 ابتدا اتصال پلی اتیلن مورد نظر جهت آمادگی برای تست باید بوسیله درپوش هایی پوشیده شود . پس از نصب درپوش ها و اطمینان از آب بند بودن آن ها، قطعه پلی اتیلن با استفاده از شیرهای نصب شده روی درپوش از آب پر می شود و پس از هواگیری ، توسط شلنگ مخصوص به ورودی وان متصل و داخل مخزن دستگاه که قبلا از آب پر شده است ، قرار میگیرد .

نرم افزار دستگاه را اجرا کرده و طبق شرایط موجود در استاندارد و با توجه به نوع فشار کاری اتصال پلی اتیلن مورد نظر ، دما ، زمان و فشار تست تعریف می شود و آزمون شروع شده و قطعه پلی اتیلن تحت فشار قرار می گیرد .فشار دستگاه با توجه به نرخ افزایش فشار تعریف شده در نرم افزار ، افزایش می یابد تا به فشار مورد نظر آزمون برسد و سپس در همین فشار ثابت می ماند . هر گونه افت فشار توسط خود دستگاه جبران می شود .

نکات قابل توجه :

  • پس از انجام آزمون ، آب موجود در قطعه با استفاده از کلید تخلیه موجود بر روی جعبه فرمان و پیج تخلیه ، تخلیه شود .
  • نرخ فشار تعریف شده در نرم افزار ترجیحاً پایین تر از فشار آزمون باشد .
  • فشار آزمون ، بر اساس ابعاد اندازه گیری شده آزمونه از رابطه زیر بدست می آید :

 P=10 σ  2emin /(d-emin)

  σ : تنش محیطی (MPa)

emin : حداقل ضخامت لوله (mm)

d : قطر لوله (mm)

تنش محیطی طبق استاندارد  INSO 14427 :

جدول شماره 2- محاسبه مقدار بر اساس نوع آزمون و مواد اولیه آن

 σ

مدت زمان آزمون (ساعت)

دما

ماده اولیه

10

100

20

PE80

4.5

165

80

PE80

4

1000

80

PE80

12

100

20

PE100

5.4

165

80

PE100

5

1000

80

PE100

f : ضریب کاهنده    زانو : 0.8     سه راه :0.6

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :