دستورالعمل تست دانسیته

10 / 10
از 1 کاربر

هدف  :

هدف از این آزمون نحوه اندازه گیری چگالی به روش غوطه وری می باشد .

دامنه کاربرد :

شامل پلاستیک های غیر اسفنجی به شکل ورقه لوله و اجسام قالبگیری شده گرانول و چیپس می باشد .

مسئولیتها :

کلیه پرسنل آزمایشگاه مسئول انجام این تست می باشند، مدیر کنترل کیفیت نظارت بر حسن انجام این آزمون را بر عهده دارد.

مراجع :

ISIRI7090 , ISO1183

شرح آزمون :

  • ترازو را حداقل یک ساعت قبل از آزمون روشن نمائید.
  • تراز بودن ترازو را کنترل و در صورت نیاز به وسیله پایه های زیرین دستگاه ، آن را تنظیم کنید .
  • کیت دانسیته را روی صفحه ترازو قرار دهید .
  • بشر حاوی الکل خالص را روی کیت قرار دهید.
  • ترازو را با فشردن کلید ZERO  صفر کنید.
  • نمونه را روی کفه بالایی کیت دانسیته قرار دا ده و وزن ظاهری آن راثبت نمائید .
  • نمونه را برداشته و مجدد ترازو راصفر کنید .
  • نمونه را رد کفه پائینی ترازو که در الکل قرار گرفته قرار دهید و وزن آن را ثبت کنید.
  • کیت و بشر را از ترازو خارج کرده و دستگاه را خاموش کنید .

Ps = m S,A × p IL / m S,A m S,IL

 جرم ظاهری نمونه در هوا =  m S,A

جرم ظاهری نمونه در مایع غوطه وری بر حسب گرم = m S,IL

چگالی مایع غوطه وری در دمای محیط آزمایشگاه =    P IL

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :