آزمایشگاه کنترل کیفیت

1 / 10
از 1 کاربر

       واحد کنترل کیفیت شرکت آبان بسپار پارسیان به منظور کسب رضایتمندی مشتریان و رعایت قوانین و استانداردهای ملی و بین المللی به ارائه خدمات آزمون روی  لوله و اتصالات پلی اتیلن  می پردازد. این آزمایشگاه با بکارگیری افراد توانمند و صلاحیت دار و ارتقاء سطح مهارت و کارایی کارکنان و توسعه فعالیتهای مرتبط با آزمون، نمونه خدمات خود را مطابق استاندارد ملی 14427 و استاندارد آلمان DIN 16963 - DIN 8074 - DIN 8063 مربوط به اتصالات پلی اتیلن و استاندارد ISO 1452 - ISIR 9119- ISIRI 9118  ISIRI 13361 مربوط به UPVC ، تولید و طبق گواهینامه فروش CE و سیستم مدیریتی ISO 9001 با برند آبرام اتصال عرضه می نماید .

 

تجهیزات موجود در آزمایشگاه :

تست هیدرواستاتیک : این آزمون به منظور بررسی کیفیت لوله و اتصالات پلی اتیلن و استاندارد بودن محصول و مواد اولیه مورد استفاده در تهیه لوله ها، بکار می رود و روشی مناسب جهت تعیین مقاومت لوله ها و اتصالات پلی اتیلن در مقابل فشار داخلی هیدرواستاتیک در دمای مشخص و فشار تعیین شده می باشد .

 

تست دانسیته : در این آزمون به اندازه گیری چگالی به روش غوطه وری مواد اولیه و محصولات پلی اتیلن پرداخته می شود.

تست MFR : این آزمون بر روی مواد اولیه جهت تایید کیفیت مواد و بر روی محصولات پلی اتیلن،در دما و زمان ثابت اندازه گیری می شود که روشی مناسب برای اندازه گیری نرخ جریان مذاب مواد گرمانرم تحت شرایط مشخص دما و بار است .

تست OIT : در این آزمون با توجه به زمان القای اکسایش میزان نسبی مقاومت مواد در برابر تخریب ناشی از اکسایش تعیین می شود .

 تست پخش و پراکنش دوده : توزیع یکنواخت ذرات دوده در محصولات پلی اتیلن اهمیت زیادی دارد چرا که ذرات یکنواخت در محصولات پلی اتیلن باعث تجمع تنش و کاهش طول عمر لوله می شوند . این آزمون با استفاده از میکروسکوپ و دستگاه پرس داغ انجام می شود .

 

  تست تعیین درصد دوده : روش پیرولیز مطابق ISO 6964 برای تعیین میزان دوده در ترکیبات پلی اتیلن می باشد که به روش وزنی پس از اینکه آزمون در محیط بی اثر ازت پیرولیز شدانجام می شود ، نتیجه قابل قبول برای دوده عدد 2 تا 2/5 درصد است .

تست کشش : هر محصول پلی اتیلن بسته به نوع کاربردش تنش هایی بر آن وارد می شود. برای تعیین خواص مکانیکی و همچنین مقایسه مواد پلی اتیلن  مختلف تحت تنش ، تست کشش ، مهمترین تست است .در این آزمون نمونه دمبلی شکل با ابعاد استاندارد از دو طرف با سرعت ثابت کشیده می شود تا نمونه پاره شده یا بشکند و با ثبت لحظه به لحظه نیرو بر حسب تغییر طول نمونه ، خصوصیات مکانیکی مهم ماده تعیین می شود .

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :