اتصالات pvc-u

اتصالات یو پی وی سی جهت تغییر مسیر، انشعاب گیری، و یا مسدود شدن انتهای خطوط لوله های یو پی وی سی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به نوع استفاده اتصالات pvc-u در حوزه های شبکه های آبرسانی، فاضلاب شهری، فاضلاب ساختمانی، و انتقال کابل های مخابراتی و الکتریکی شامل:

سه را دو سر ساکت ناف فلنج یو پی وی سی

سه راه سه سر فلنج یو پی وی سی

سه راه سه سر ساکت یو پی وی سی

فلنج اسپیگات یو پی وی سی

بوشن دو سر ساکت یو پی وی سی

زانو خم  یو پی وی سی

زانو 45 درجه یو پی وی سی

زانو 90 درجه یو پی وی سی

موفه یو پی وی سی

دریچه بازدید یو پی وی سی

تبدیل یو پی وی سی

سه راه 45 درجه یو پی وی سی

سه راه 90 درجه یو پی وی سی

سیفون یو پی وی سی

اتصالات یو پی وی سی مطابق سفارش مشتری در انواع سایزها و فشار کاری مطابق استاندارد تولید و عرضه می گردد.

 

1مجموع 6 محصول
1مجموع 6 محصول