کاربرد لوله های پلی اتیلن در تأسیسات دریایی

10 / 10
از 1 کاربر

لوله های پلی اتیلن از آغاز دهه 1960، فقط چند سال بعد از ابداعشان، بطور فزاینده ای در کاربردهای دریایی گوناگون مانند خروجی های تخلیه به دریا، گذر از رودخانه ها و دریاچه ها، و مدخل های ورودی آب شیرین و آب شور، مورد استفاده قرار گرفتند. ایمنی در برابر خوردگی گالوانیک، یکی از مهمترین دلایل انتخاب پلی اتیلن است. ترکیب هوا و آب و بویژه آب دریا، می تواند برای لوله های فلزی متداول، بسیار خورنده باشد. اما مزایای دیگر که موجب می شود استفاده از لوله های پلی اتیلن در کاربردهای دریایی بسیار مناسب باشد:

وزن کم- وزن یک لوله پلی اتیلن با قطر مشخص و خواص عملکردی معادل، حدود یک دهم لوله های بتنی و کمتر از نصف لوله چدنی است.

شناور ماندن از آنجائیکه چگالی پلی اتیلن برابر با 96% چگالی آب دریاست، این لوله حتی وقتی که پر از آب است، روی آب شناور می ماند.

اتصالات بدون نشتی و یکپارچه- با استفاده از روش جوش لب به لب، می توان طول های پیوسته ای از لوله های پلی اتیلن را بدون نیاز به اتصالات مکانیکی، بسرعت سر هم نمود. جوش گرمایی بوجود آمده، به محکمی خود لوله است و ریسک نشتی اتصال را از بین می برد.

انعطاف پذیری- انعطاف پذیری لوله های پلی اتیلن موجب غرق شدن آرام و انطباق لوله بر توپوگرافی طبیعی سطح زیر آب می شود و میتوان بدون نیاز به ترانشه کنی یا روش های دیگر آماده سازی سطح، مستقیماً روی کف طبیعی سطح زیر آب قرار داد.

چقرمگی (کرنش پذیری)- لوله های پلی اتیلن به دلیل ظرفیت کرنش نسبتاً زیادش، می تواند بصورت ایمن نیروهای خارجی متغیری را که بوسیله امواج و جریانات دریایی بوجود می آیند، تنظیم نماید.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :