مقایسه نصب لوله های سخت و لوله های انعطاف پذیر

10 / 10
از 2 کاربر

نصب زیرزمینی لوله های پلی اتیلن مشابه نصب سایر لوله های انعطاف پذیر می باشد. عملکرد لوله وابسته به کیفیت نصب آن می باشد. بیشتر لوله های پلی اتیلن، انعطاف پذیر محسوب می شوند و این به این معناست که لوله هایی که برای مقاصد غیر فشاری نصب شده اند، تا حدی به نگهدارندگی خاک روپوش وابستگی دارند. نصب لوله های انعطاف پذیر اغلب متفاوت از نصب لوله های سخت است، اما ملزومات کلی برای هر دو نوع لوله، مشابه است. ترانشه نازک باعث کمینه شدن بار بر هر دو نوع لوله می شود. هر دو نوع لوله نیازمند بستری محکم و پایدار و نگهدارندگی یکنواختی زیر پشت بند هستند. عمده تفاوت موجود بین این دو نوع لوله آن است که لوله های انعطاف پذیر غیر فشاری نیازمند نگهدارندگی جانبی هستند، درحالیکه لوله های سخت به آن نیازی ندارند. نگهدارندگی جانبی حاصل جایگذاری مواد محکم و پایدار در کنار لوله است. در اغلب موارد این مواد همان موادی هستند که در کنار لوله های سخت بکار گرفته می شوند، با این تفاوت که این مواد در لوله های انعطاف پذیر باید متراکم سازی شوند. باید فضای کافی در طول لوله به منظور فشرده سازی مواد روپوش، در نظر گرفته شود. خاکریز ترانشه را که روی لوله قرار می گیرد، باید با روش یکسانی در لوله های انعطاف پذیر و سخت، اجرا نمود. هر چقدر مواد روی لوله چگالی بیشتری داشته باشند، مقدار بار وارد شده به لوله کوچک تر خواهد بود.

لوله های پلی اتیلن برهمکنش های مفیدی با خاک روپوش دارند. خواص ویسکوالاستیک لوله های پلی اتیلن و بیشتر خاک ها یکسان است. هنگامی که لوله مورد خمش قرار می گیرد، بیشتر بار زمین بواسطه عمل کمانش به خاک اطراف لوله منتقل می شود. بنابراین در کنار لوله، نیازمند خاک پایدار هستیم. لوله های سخت معمولاً از مواردی ساخته می شوند که با تغییر شکل خاک، سازگار نیستند. با نشست خاک، بار روی لوله های سخت انباشته می شود. اگر این بار از توان شکست ماده اولیه لوله تجاوز کند، لوله با ترکیدگی یا شکستگی ناگهانی، آسیب می بیند. پلی اتیلن ماده ای چقرمه است که می تواند تاب بیاورد. لوله های پلی اتیلن تحت بارهای بیش از اندازه، بدون ترک، تغییر شکل می دهند. مقدار تغییر شکل اغلب برای آزادسازی مقدار تنش انباشته شده کافی است، بنابراین عملکرد لوله دچار خلل نمی شود.

معمولاً خمش، معیار اصلی برای قضاوت در مورد عملکرد لوله های انعطاف پذیر جریان گرانشی است. مقدار خمش لوله­های پلی اتیلن نصب شده در کاربردهای تحت فشار، معمولاً اهمیتی در ملاحظات ندارد، مگر آنکه لوله ها در خاکریز عمیق بوده و نسبت ابعادی بالایی داشته باشند. لوله هایی که قابلیت خمش دارند، دارای 2 مزیت نسبت به لوله های سخت هستند: (1) خمش باعث آزادسازی تنش های انباشته شده و بروز فرآیند کمانش می شود که به نوبه خود موجب توزیع یکنواخت فشار زمین در اطراف لوله می­گردد و (2) از خمش می توان به عنوان روشی آسان برای بازرسی کیفیت نصب استفاده کرد- بطور کلی هر چه خمش کمتر باشد، نصب بهتر صورت گرفته است.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :