راهنمایی هایی برای نصب مهندسی لوله های پلی اتیلن

10 / 10
از 1 کاربر

در برخی کاربردها، مهندسین مایل به ایجاد روپوش خاصی هستند. اکثر این کاربردها شامل لوله های مورد استفاده در جریانات گرانشی در اعماق نسبتاً زیاد، پوشش های کم عمق که لوله در آن ها تحت بار خودرویی یا قطار قرار می گیرد، لوله هایی که  در خاک نامناسب، نرم و یا مرطوب قرار می گیرند، لوله هایی با نسبت ابعادی بزرگ و لوله هایی که در کاربردهای عمیق مثل سدها مورد استفاده قرار می گیرند، می شود. راهنمای نصب آسان، چنین کاربردهایی را پوشش نمی دهد. آنچه در همه این کاربردها مشترک است آنست که بخش اعظم نگهدارندگی در برابر بارهای سطحی و خاک تأمین می شود. یا به بیان دیگر خاک بخش بزرگی از مقاومت لوله در برابر خمش را فراهم می کند. در چنین مواردی باید به خاک محل، خاک روپوش و نحوه جایگذاری خاک روپوش توجه کامل بشود. هدف از نصب، کمینه سازی خمش لوله است. معمولاً لوله هایی با دیواره پروفیلی را، مثل لوله هایی که طبق استاندارد ASTM F894  تولید شده اند،  بعد از نصب  مورد  بازرسی خمش قرار می دهند. از این لوله ها معمولاً فقط در جریانات گرانشی یا سیستم های بسیار کم فشار استفاده می شود. لوله های تک جداره رایج مانند لوله های دسته بندی شده DR که به روش اکستروژن تولید شده و با استفاده از جوش گرمایی جوش داده می شوند، اغلب مورد بازرسی خمش قرار نمی گیرند. بعنوان مثال، استاندارد های C901وC906 و راهنمای M-55  انجمن AWWA هیچگونه توصیه ای در انجام آزمون های میدانی خمش در لوله پلی اتیلنی طبقه شده DR  نمی کنند.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :