حد خمش لوله های پلی اتیلن

10 / 10
از 1 کاربر

معمولاً انجام بازرسی های میدانی از نحوه نصب برای کنترل خمش در بیشتر لوله های پلی اتیلن که با جوش به هم متصل شده اند، کافی است. معمولاً لوله های بسیار قطور (منهول) و لوله های پلی اتیلن با اتصالات گسکت دار را از نظر خمش عمودی مورد بازرسی قرار می دهند. اندازه گیری خمش معمولاً با گذشت حداقل 30 روز از جایگذاری خاکریز نهایی روی لوله انجام می شود. مهندس ناظر، حدی از خمش را به عنوان حد قابل قبول مشخص می کند. معمولاً حد5% مورد استفاده قرار می گیرد . این حد موجب شکل گیری ضریب ایمنی بالاتری می شود چرا که اکثر لوله های پلی اتیلن حاوی جریانات گرانشی، قادر به تحمل خمش های بیشتری بدون بروز آسیب دیدگی هستند.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :