جوش زینی لوله های پلی اتیلن

10 / 10
از 2 کاربر

برای انجام جوش زینی در لوله های پلی اتلین ابتدا همزمان سطح خارجی لوله و سطح مشترک اتصال را با گرم کننده تا زمانی که هر دو سطح به دمای مناسب جوش برسند گرم مینماییم و سپس عمل جوش را با استفاده از دستگاه انجام می دهیم ، این کار را می توان با یک دستگاه جوش زینی که با همین هدف طراحی شده است انجام داد.

استفاده از نیروی کار متخصص و دستگاه مناسب جهت اتصال جوش زینی در کیفیت جوش تاثیر بسزایی دارد.

مراحل انجام جوش زینی بر روی لوله های پلی اتیلن:

1-      پاکسازی محل مورد نظر برای جوش زینی.

2-      نصب رابط های گرم کننده زینی متناسب با سایز.

3-      نصب دستگاه جوش زینی بر روی لوله.

4-      آماده سازی سطوح لوله و اتصالات مطابق دستورالعمل.

5-      هم راستا سازی قطعات.

6-      حرارت دادن لوله و اتصال زینی.

7-      اعمال نیرو روی قطعات و ثابت نگه داشتن قطعات جهت اتصال.

8-      اتصال را خنک نموده و دستگاه جوش را بردارید.

تمام مراحل انجام می بایست طبق دستورالعمل و استاندارد جوش زینی صورت پذیرد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :