اتصالات polyethylene

اتصالات پلی اتیلن در سیستم های آبرسانی، آب و فاضلاب، کشاورزی، نفت، گاز و پتروشیمی جهت تغییر مسیر سیال، بستن انتهای خطوط لوله و همچنین تغییر سایز لوله های پلی اتیلن مورد استفاده قرار می گیرند.

با توجه به مقاومت اتصالات در برابر فشار و سهولت در نصب و جابجایی اتصالات پلی اتیلن جایگزین مناسبی نسبت به سایر اتصالات می باشد .

زانوی پلی اتیلن جهت تغییر مسیر لوله اصلی یا فرعی مورد استفاده قرار می گیرد.

سه راهی پلی اتیلن جهت انشعابگیری خطوط لوله های پلی اتیلن می باشد.

درپوش های پلی اتیلن جهت انسداد انتهای خطوط لوله های پلی اتیلن می باشد.

تبدیل های پلی اتیلن برای تغییر سایز لوله های پلی اتیلن مورد استفاده قرار می گیرند.

فلنج های پلی اتیلن جهت اتصال لوله به تجهیزات و یا لوله به لوله مورد استفاده قرار می گیرد.

تنوع بالای اتصالات پلی اتیلن در سایز و مزایای آن باعث شده است اتصالات پلی اتیلن جایگاه ویژه ای در صنعت کشاورزی، آب و فاضلاب، نفت، گاز و پتروشیمی داشته باشد.

 

12مجموع 17 محصول
12مجموع 17 محصول