ساخت پلی اتیلن polyethylene

10 / 10
از 1 کاربر

پلیمر ها مولکول های بزرگی هستند که از پلیمریزه شدن واحد های مولکولی کوچک ، شکل می گیرند . اولین واحد برای تولید polyethylene ، اتیلن است ، گازی بی رنگ که از دو اتم کربن با پیوند دوگانه و 4 اتم هیدروژن تشکیل شده است .

سه روش اصلی کم فشار برای تولید پلی اتیلن عبارتند از :

روش فاز گازی  (Gas-phase method )

روش محلولی ( Solution method )

فاز مایع ( slurry )

 فرآیند پلیمریزاسیون Ethylene با استفاده از کاتالیستهای مختلف ، تحت شرایط مختلف فشار و دما ، و در سیستم های راکتوری با طراحی های کاملا متفاوت قابل انجام است . همچنین می توان اتیلن را با مقدار کمی از سایر مونومرها از قبیل octen ، propylene ، hexane و buten،پلیمریزه کرد . به مونومر های افزوده شده به اتیلن Co-monomer ، و این روش پلیمریزاسیون ، copolymerization گفته می شود . کوپلیمریزاسیون منجر به بروز اصلاحات اندکی در ساختار شیمیایی می گردد. این اصلاحات سبب تغییر در برخی ویژگی های خاص پلیمر مثل چگالی ، سختی و غیره می شود . رزین هایی که بدون کومونومر تولید می شوند ، هوموپلیمر نامیده می شوند.

پیوند دوگانه اتم های کربن تحت شرایط واکنش می شکند و اجازه برقراری پیوند با یک اتم دیگر را می دهد. بنابر این زنجیرا ای از مولکول های ethylene ایجاد می شود. این فرآیند تا زمانی که واکنش متوقف شده و طول زنجیره ثابت شود ، تکرار می گردد. پلی اتیلن با اتصال هزاران واحد مونومری اتیلن به یکدیگر ساخته می شود.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :