اتصالات پلی اتیلن جوشی

10 / 10
از 1 کاربر

 اتصالات پلی اتیلن جوشی به سه روش جوش گرمایی قابل تولید می باشند که شامل :

جوش لب به لب

جوش زینی

جوش سوکتی

همچنین Electrofusion در برخی اتصالات زینی و کوپلینگ های الکتروفیوژن مورد استفاده قرار می گیرند.

روش های جوش گرمایی عبارت است از گرم کردن سطوح تا دمای مشخص شده و استاندارد ، سپس اتصال دو نقطه مورد نظر با اعمال نیروی لازم جهت جوش خوردن دو قسمت مورد نظر .این نیرو باعث می شود مواد ذوب شده جریان یافته و با یکدیگر مخلوط شوند که منجر به جوش دو نقطه می گردد. پس از جوش خوردن لوله یا اتصالات پلی اتیلن مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده ، محل جوش از نظر خواص کششی و فشاری به اندازه خود لوله مقاوم می شود.

در صورت رعایت نکات جوش کاری و استاندارد های جوش ، به هیچ عنوان از محل جوش نشتی به وجود نخواهد آمد.

انواع روش های جوش گرمایی اتصالات پلی اتیلن :

جوش لب به لب Heat fusion :

یکی از شایع ترین و پرکاربردترین روش های جوش گرمایی ، جوش لب به لب می باشد که برای اتصال تکه لوله های پلی اتیلن و همچنین اتصال لوله ها به اتصالات پلی اتیلن  مورد استفاده قرار می گیرد.

شرایط اتصال به وسیله جوش لب به لب :

قرار دادن سر لوله ها در یک راستا

ثابت نگه داشتن لوله ها

افزایش دمای سر لوله ها تا دمای مشخص شده و استاندارد

اعمال نیرو جهت برقراری اتصال در نقطه مورد نظر

نگه داشتن لوله ها تا زمان جوش کامل و خنک شدن محل جوش

جوش لب به لب قطعات لوله ای پلی اتیلن با ضخامت های دیواره متفاوت :

لوله های پلی اتیلن با ابعاد مختلف و ضخامت های متفاوت را می توان در شرایط ویژه ای به وسیله جوش لب به لب به یکدیگر متصل نمود ، با توجه به خاص بودن اتصال ، محدودیت هایی در این نوع جوش لب به لب ایجاد می گردد ، لازم به ذکر است در این نوع جوش با توجه به دستورالعمل خاص این نوع جوشکاری باید اطلاعات مربوطه از کارخانه سازنده لوله دریافت و نسخه مکتوبی از توصیه های مربوط به سر هم کردن لوله ها و قطعات از کارخانه اخذ گردد.

جوش زینی

برای اتصال یک قطعه زینی باید از دستگاه مربوط به جوش زینی استفاده نمود ، استفاده از دستگاه مربوطه باعث می شود تا اپراتور هم راستا سازی و کنترل نیروی بهتری داشته باشد که این امر اهمیت خاصی در کیفیت جوش دارد.

روش های ایجاد یک اتصال جوش زینی :

تمیز نمودن سطح لوله ی مورد نظر جهت جوش

نصب رابط های گرم کننده زینی متناسب با سایز لوله

نصب دستگاه جوش زینی بر روی لوله

هم راستا نمودن قطعات

حرارت دادن لوله و اتصالات زینی

اعمال فشار بر روی قطعات جهت اتصال

ثابت نگه داشتن قطعات تا زمان خنک شدن و جدا سازی دستگاه جوش

جوش سوکتی Socket Fusion :

مراحل انجام جوش سوکتی شامل:

تمیز نمودن سر لوله ها و سطح داخلی قطعه اتصالی

گونیا نمودن انتهای لوله و قطعات

حرارت دادن همزمان  قطعات اتصالی

متصل نمودن دو قطعه به یکدیگر

نگه داشتن قطعات تا زمان خنک شدن آنها

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :